İş Fikirleri

Bakkal Açmak

Pek çok insan birtakım ek kazanç yöntemleri arar. İşte bunlardan bir tanesi de ticarete atılmaktır. Ticaret dendiği zaman pek çok insanın aklına gelen şey öncelikli olarak bakkal dükkanı açmak olur. Ancak bakkal açmak da birtakım hukuki düzenlemelere tabidir ve gelişigüzel bir işletme kurulması mümkün değildir. İşte bizler de bu yazıda “Bakkal açmak istiyorum” diyen ve bunu kafasına koyanlara yönelik bir bilgilendirme hazırladık. Pek çok detayı bu yazıda ifade ederek bakkal açmak isteyenlere yardımcı olmaya çalıştık.

Birden Fazla Sorumluluğu Üstlenme Konusunda Sorun Yaşanmaması Gerekir

İlk olarak bakkal açma konusunda kararlı olan kimseler birden fazla görevi aynı anda üstlenmeden kendilerine ne kadar güvendiklerinden emin olmalıdırlar. Ne de olsa herhangi bir iş yerinde bir personel olarak çalışıldığı zaman sorumluluklar ve görevler hem belirli hem de sınırlıdır. Ancak bir bakkal dükkanı açıldığı zaman durum bundan çok daha farklı olacaktır.

Zaman zaman müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, zaman zaman alım ve satımın planlanması, zaman zaman ise vergilendirme ve benzeri süreçlere dair pek çok işlemin icra edilmesi gerekecektir. Bakkal dükkanında da bunları ilke olarak işletme sahibi tek başına yapacaktır. Bu nedenle de bakkal açmak isteyenlerin ilk olarak birden fazla rolde aynı anda bulunmaktan zorlanmayacaklarına kanaat getirmesi gerekecektir.

Riskler Hiçbir Zaman Göz Ardı Edilmemelidir

Bakkal dükkanı açarken pek çok riskin de üstlenilmesi gerektiği hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Ne de olsa bu iş için de belirli bir sermaye gerekecektir. Hatta zaman zaman bankalar başta olmak üzere birtakım kredi ve finans kuruluşlarından destek alınması da icap edecektir. İşte gerek temin edilen bu krediler gerekse de ortaya konulan sermaye bakımından pek çok risk söz konusu olacak, öyle ki pek çok kez bu sermayenin tamamen yitirilmesi dahi gündeme gelebilecektir. Nihayetinde bakkal dükkanı sahiplerinin sorumluluğu sadece dükkanları ile sınırlı değildir. Tüm mal varlığı ile sorumluluk esas olduğundan dolayı da risk daha fazla olacaktır. Bu işi yapmak isteyenler de ilk olarak bu riskleri göze alabilecek yeterliliğe sahip olmalıdır.

Uzunca Bir Süre Gelirden Yoksun Kalmak Söz Konusu Olabilir

Bakkal dükkanı açanların uzunca bir süre düzenli bir gelir elde edemeyeceği ve hatta uzunca bir süre kar etmenin dahi söz konusu olamayacağı unutulmamalıdır. Ne de olsa ilk olarak işletmeye duyulan güven sağlanmalıdır. Bunun ardından bu işletmenin açılması sırasında ortaya çıkan borçlar, alınan krediler ve yapılan her türlü masraf da kendisini amorti etmelidir. Bu sıkıntılı sürecin tamamlanması bazı durumlarda senelerce dahi sürebilir. Bu konuda da dikkatli olunmasında yarar vardır.

Düzenli Gelir Hususuna Dikkat Edilmeli

Çoğu zaman bakkal açmak isteyenler düzenli gelire aşina olan kimselerdir. Ancak bakkal dükkanı açıldıktan sonra düzenli bir gelir söz konusu olmayacağı da akılda bulundurulmalıdır. Ne de olsa bakkal dükkanı açıldıktan sonra müşteri profilinde dalgalanma olacak, ekonomik krizler gündeme gelecek ve yaz tatili, okul dönemi gibi dönemsel değişiklikler dahi gelir üzerinde etkili olacaktır. Bu nedenle bakkal dükkanı sahiplerinin çok da düzenli bir geliri olmadığını ifade etmek icap eder. Öyle ki zaman zaman elde edilen gelir üç dört katına kadar değişkenlik arz edebilir. Bu konuda da dikkatli olunmasında ve gerekirse sonraki gelir dönemlerine dair belirli bir meblağın birikim olarak elde bulundurulmasında yarar vardır.

Yasal Anlamda Önemsenmesi Gereken Bazı Hususlar

Bakkal açma konusunda istekli olan girişimcilerin asla aklından çıkarmaması icap eden hususlardan bir tanesi de açtıkları bakkalın elde ettiği gelirin ne kadar olduğuna göre birtakım farklı hükümlere tabi olacağıdır. Belirli bir meblağın altındaki kazançlarda bakkal esnaf işletmesi, belirli bir sınırın üstünde ise ticari işletme sıfatı kazanacak ve işleten de tacir olarak nitelendirilecektir. Bunun üzerine tacirlere özgü birtakım nimet ve külfetler söz konusu olacaktır. Söz misali tacirin imzaladığı sözleşmelerde yaptığı hataların ilke olarak geri dönüşü olmayacaktır. Zira basiretli bir iş adamı gibi davranmak tacirlere yüklenen külfetlerden bir tanesidir. Buna ek olarak ticaret siciline ve odalara kayıt olmak da bu külfetler arasında yer almaktadır.

Bakkal Açmak İçin Ustalık Belgesi Gerekir mi?

Mevzuat gereğince esnaf odasına kayıt yaptıracak olanların ustalık belgesi almaları icap ediyor. Ancak yukarıda ifade edildiği üzere hedeflenen gelir alt sınırı esnaf limitini aşıyorsa herhangi bir ustalık belgesine de gerek duyulmuyor ve hatta tacir hiç alakası olmayan bir konuda dahi işletme açabiliyor. Buna ek olarak yanında çırak ya da benzeri elemanlar çalıştıran esnafların mutlak suretle usta öğretici belgesine de sahip olması gerekiyor. Bu belgelerin olmaması durumunda iş yeri açılması ya da iş yerinde çırak çalıştırılması söz konusu olamıyor. Özetle “Bakkal açmayı düşünenler için ustalık belgesi gerekir mi?” sorusuna “Evet” cevabını veriyoruz.

Bakkal Dükkanı Açmak İçin Gerekli Belgeler

Bakkal açmayı düşünenlerin ilk olarak ustalık belgesine sahip olmaları gerekiyor. Buna ek olarak bakkal yanında çırak çalıştıracaksa muhakkak usta öğretici belgesine de sahip olması şartı mevcut. Aynı zamanda bağlı bulunulan meslek odasına kaydın aslı ya da fotokopisi de gerekli olan diğer şartlar arasındadır. Elbette güvenlik gereği yangın söndürme cihazı kartlarının fotokopileri de bakkal açmayı düşünenler için gerekli olan evraklardan bir diğeridir. Nihayetinde esnaf sicil kaydı fotokopisi ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da bakkal açmak için gerekli olan diğer belgelerdendir. İşte bakkal açmak için gerekenler özetle bu şekilde, daha detaylı bilgi almak için bulunduğunuz ilin belediyesine başvurabilirsiniz.

Bakkal Açmak Karlı mı?

Bakkal açmanın karlı bir iş olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılırken ilk olarak elde olan sermayenin dikkate alınması gerekir. Bakkal dükkanı açmak için yerin doğru seçilmesi daha karlı bir iş yapılmasına yardımcı olacaktır. Buna ek olarak toptancılarla anlaşma yaparken de geniş kapsamlı bir araştırma yapılması ve toptancıların ihtiyaçlara doğru cevap verip vermediği iyi değerlendirilmelidir. Buna ek olarak kar elde etmenin belirli bir süre çok zor olacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Zira harcanan sermaye ve alınan krediler ile borç benzerleri kendisini ilk olarak amorti etmelidir.

Bakkal Açmak İçin Ne Kadar Sermaye Gerekiyor?

Elbete bakkal dükkanı açmak konusunda gerekli olan sermaye işletmenin büyüklüğüne ve yerine göre değişecektir. Aynı zamanda iş yerinin mülkiyetinin işletmeciye ait olup olmadığı ve kira giderleri ile ruhsat ve benzeri işlemlerden doğan giderler de dikkate alınmalıdır. Nihayetinde dükkanda ne gibi malların satışa sunulacağı da hesaba katıldıktan sonra ortalama bir sermaye gereksinimi ortaya çıkacaktır.

Rekabet Unsuruna Dikkat Edilmeli

Bakkal dükkanı açarken rekabet ve benzeri hususlar da dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda dükkanın açılacağı konum da çok önemlidir. Rekabetin seviyesi ve yeni bir işletmenin rekabet edebileceği bir lokasyon belirlendikten sonra bakkal dükkanı açmak daha kolay olacaktır. Bu yazıda ifade edilenler ve çok daha fazlasına dair aklınıza takılan soruların tamamını bu yazının alt kısmına yorum olarak bırakmanız hakkında bu alanda deneyimi olanlar ve bu işin uzmanları sizlere yardımcı olma fırsatı bulacaklardır.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı